Пронађите своју инвестициону шансу.

Претражите нашу базу која садржи више од 500 инвестиционих локација у РС.

Добро дошли у Базу података о инвестиционим локацијама!

Ова база садржи свеобухватне информације о расположивим мјестима за инвестирање у Републици Српској, као што су предузетничко-пословне зоне, кластери и сл. Oвдје можете пронаћи податке о ресурсима, потенцијалима, пословном окружењу и погодностима у свакој општини Републике Српске.

Примарни циљ базе је да се потенцијалним страним инвеститорима олакша одлука о избору најповољније локације за улагање у Републици Српској. Поред тога, база има за циљ да омогући општинама Републике Српске да промовишу своје инвестиционе потенцијале.

Подаци који се налазе у бази прикупљени су из сваке општине појединачно, изузев статистичких показатеља преузетих од Републичког завода за статистику РС. С обзиром да се ради о екстерним изворима, ИРБРС не сноси било какву одговорност за евентуалну нетачност података.

Општине/Градови у Републици Српској

Општине/Градови у РС располажу значајним потенцијалима, ресурсима, пословним окружењем и погодностима за успјешну реализацију инвестиционих пројеката.

Дјелатности за инвестирање

Пронађите атрактивне инвестиционе шансе у оним дјелатностима и којима већ послујете или у онима које вас посебно интересују.

Инвестиционе могућности

Потенцијалним инвеститорима на располагању су бројне могућности, као што су предузетничке и пословне зоне, кластери, пројекти и сл.