Ћирилица - Latinica - English   Izlaz 
Главни индикатори Упоредни приказ Аналитика
   
 
1. Glavni ekonomski indikatori RS
2. Uporedni prikaz ekonomskih indikatora
3. BDP
4. Poljoprivreda RS
5. Industrija
6. Građevinarstvo RS
7. Turizam RS
8. Tržište rada
9. Cijene
10. Finansijsko tržište
11. Spoljna trgovina
12. Strane direktne investicije
13. Javne finansije
14. Unutrašnja trgovina i ugostiteljstvo
 2. Uporedni prikaz ekonomskih indikatora
 
 
2.1 Uporedni prikaz ekonomskih indikatora
Preuzmi izvještaj u Excel formatu (309KB)
 
20062007200820092010201120122013 
IndikatoriRepublika SrpskaFederacija BiHBosna i HercegovinaSrbijaHrvatskaEU27
Realni sektor
Nominalni BDP (u milionima KM)6.546,5012.488,7019.499,8045.580,4077.611,7022.881.442,90
BDP, nominalna stopa rasta (u %)15,0013,4014,2016,509,105,70
BDP, realna stopa rasta (u %)6,005,805,503,604,903,30
Stanovništvo (procjena, hiljade)  1.443,702.325,003.843,007.411,604.440,00492.965,00
BDP per capita (u KM)4.535,005.371,505.074,006.149,9017.480,0046.416,00
Stopa rasta industrijske proizvodnje (%)  19,107,50n/a4,204,503,90
Broj nezaposlenih  143.219355.102516.255913.293291.61617.700.000
Broj zaposlenih  248.139389.601647.6462.025.6271.385.555n/a
Stopa nezaposlenosti (zvanična statistika)  36,2047,6044,2026,6016,608,10
Stopa nezaposlenosti (APC - ILO)  28,5032,4031,1020,9011,10n/a
Prosječne plate (u KM)520,00603,00586,00537,401.224,20n/a
Prosječne penzije (u KM)  215,00238,00n/a331,90498,90n/a
Troškovi života (prosječna godišnja promjena u %)9,506,007,1011,60n/an/a
Ciejne na malo (prosječna godišnja promjena u %)8,406,907,4012,70n/an/a
Potrošačke cijene (prosječna godišnja promjena u %)6,406,006,10n/a3,202,20
Konsolidovani budžet
Prihodi (% BDP-a)38,1041,4044,4040,4034,4044,90
Rashodi (% BDP-a)33,5036,8039,2044,2033,8046,30
Transakcije u nefinansijskim sredstvima (% BDP-a)2,601,602,30n/a2,10-1,40
Neto pozajmljivanje/zaduživanje (% BDP-a)2,003,102,90-2,501,50-1,40
Krediti
Krediti stanovništvu (u milionima KM)  1.252,303.103,404.373,705.041,6025.449,308.804.835,00
Krediti stanovništvu (stopa rasta u %)  37,9022,3026,5066,7022,808,20
Zaduženost fizičkih lica per capita (u KM)867,401.334,801.138,10680,205.731,8027.837,40
Krediti privredi (u milionima KM)  10»1.147,403.152,804.075,408.995,8020.815,107.501.650,00
Krediti privredi (stopa rasta u %)30,6021,8028,103,40n/a12,80
Krediti privredi (% BDP)  11»17,5025,2021,1019,7026,8045,30
Ukupni depoziti (u milionima KM)  12»2.847,408.114,708.798,4017.531,8047.939,7022.190.805,00
Ukupni depoziti (stopa rasta u %)  13»36,8021,8028,5014,9014,209,30
Prosječna kamatna stopa na kredite bankarskog sektora RS (%)8,57n/an/an/an/an/a
Prosječna kamatna stopa na depozite bankarskog sektora RS (%)2,94n/an/an/an/an/a
Spoljna trgovina i strane direktne investicije (SDI)
Izvoz roba (u milionima KM)  14»1.539,203.539,805.164,309.546,0016.072,902.260.459,50
Izvoz roba (stopa rasta u %)36,2037,0036,5028,5015,609,90
Uvoz roba (u milionima KM)  15»2.760,208.107,9011.389,2019.561,3033.289,902.635.308,00
Uvoz roba (stopa rasta u %)-6,503,801,9012,8013,3014,40
Pokrivenost uvoza izvozom (u %)55,8043,7045,3048,8048,3085,80
Bilans roba (u milionima KM)-1.221,00-4.568,10-6.224,90-10.015,30-17.217,00-374.848,50
Bilans roba (u % BDP-a)-18,70-36,60-32,30-22,00-22,20-1,60
Učešće izvoza u BDP-u, %23,5028,3026,8020,9020,709,90
Izvoz per capita (u KM)1.066,101.522,501.343,801.288,003.620,004.585,40
Priliv SDI (u milionima KM)  16»103,20235,301.103,008.344,205.391,40450.808,80
SDI per capita71,501.012,00287,001.125,801.214,30914,50
Učešće SDI u BDP-u, %1,601,905,7018,306,902,00
Izvor:

Napomena. Svi podaci su preračunati u KM po srednjem kursu CBBiH na dan 31. 12.

Realni sektor: Republički zavod za statistiku RS, www.rzs.rs.ba, Zavod za zapošljavanje RS, www.zzrs.org, Razvojni program RS 2007 - 2010, Federalni zavod za statistiku, www.fzs.ba, Federalni zavod za zapošljavanje, www.fzzz.ba, Agencija za statistiku BiH, www.bhas.ba, Agencija za rad i zapošljavanje BiH, www.agenrzbh.gov.ba, Centralna banka BiH, www.cbbh.ba, Republički zavod za statistiku Republike Srbije, www.stat.gov.rs, Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije, www.nsz.gov.rs, Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, www.dzs.hr, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, www.mirovinsko.hr, Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu, kalkulacije IRBRS (naznačene u tabeli u vidu napomena)

Konsolidovani budžet: Centralna banka BiH, www.cbbh.ba, Narodna banka Srbije, www.nbs.rs, Hrvatska narodna banka, www.hnb.hr, Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu

Krediti: Kalkulacije IRBRS na osnovu podataka Agencije za bankarstvo RS, www.abrs.ba, Federalne agencije za bankarstvo, www.fba.ba i Evropske centralne banke, www.ecb.int, Centralna banka BiH, www.cbbh.ba, Narodna banka Srbije, www.nbs.rs, Hrvatska narodna banka, www.hnb.hr

Spoljna trgovina: Republički zavod za statitiku RS, www.rzs.rs.ba, Federalni zavod za statistiku, www.fzs.ba, Agencija za statistiku BiH, www.bhas.ba, Republički zavod za statistiku Republike Srbije, www.stat.gov.rs, Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, www.dzs.hr, Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu, kalkulacije IRBRS (naznačene u tabeli u vidu napomena)

SDI: Ministarstvo spoljne/vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (za RS i FBiH), www.mvto.gov.ba, Centralna banka BiH, www.cbbh.ba, Narodna banka Srbije, www.nbs.rs, Hrvatska narodna banka, www.hnb.hr, Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu, kalkulacije IRBRS (naznačene u tabeli u vidu napomena)

 

© 2007-2008 IRBRS. Sva prava zadržana!